RAZPIS ZA BREZPLAČNO ODVETNIŠKO ZASTOPANJE

Društvo Ekvator v sodelovanju z eno od slovenskih odvetniških pisarn odpira razpis, prek katerega bo izbrana ena oseba, ki ji bo Društvo Ekvator zagotovilo dostop do brezplačnega odvetniškega zastopanja za namen uveljavljanja pravic v zvezi s prestajanjem zaporne kazni ali bivanjem v prevzgojnem domu.

Na nas se večkrat obrne kakšna oseba, ki jo zanima, kakšne so njene pravice med prestajanjem zaporne kazni ali bivanjem v prevzgojnem domu in kako te svoje pravice tudi uveljaviti. V zvezi s tem smo se na društvu odločile_i, da v sodelovanju z eno od slovenskih odvetniških pisarn zagotovimo dostop do brezplačnega odvetniškega zastopanja eni osebi. Razpis smo morale_i omejiti na izbor ene osebe, ker društvo ni profitna organizacija in ker večinoma delujemo na prostovoljni bazi. Namen tega razpisa je, da se na društvu seznanimo z aktualnimi težavami v zvezi s pravicami zaprtih oseb, pa tudi, da v zvezi s tem poskušamo kaj narediti. Zavedamo se, da je zaprtim osebam pogosto težko uveljavljati svoje pravice prek pravnih sredstev. Tako smo se odločile_i pripraviti razpis, prek katerega

bo izbrana ena oseba, ki ji bo Društvo Ekvator zagotovilo dostop do brezplačnega odvetniškega zastopanja za namen uveljavljanja pravic v zvezi s prestajanjem zaporne kazni ali bivanjem v prevzgojnem domu.

K prijavi na razpis vabimo osebe, ki izpolnjujete naslednje pogoje:

 • si že prestal_a ali trenutno prestajaš kazen zapora ali si v prevzgojnem domu ali pa si na prekinitvi kazni;
 • meniš, da so ti, kot zaprti osebi, kršene pravice;
 • rabiš odvetniško zastopanje v zvezi s temo, ki je neposredno povezana s tvojim prestajanjem kazni oziroma tvojim bivanjem v prevzgojnem domu.

Med vsemi prijavami bo društvo izbralo eno osebo, ki ji bo zagotovilo dostop do brezplačnega odvetniškega zastopanja z namenom zagotovitve uveljavljanja svojih pravic. Pri izbiri bodo imele prednost osebe, ki:

 • so prošnji priložile dokumentacijo (ali kopije) v zvezi s pravnim problemom, s katerim se soočajo (na primer kopija odločb, osebnih načrtov in podobno); 
 • se soočajo s težavami, ki so pravne narave in jih je možno in smiselno nasloviti prek pravnih mehanizmov;
 • so v finančnih stiskah ali so finančno slabo opremljene;
 • imajo z zunanjim svetom (z ljudmi izven zapora) malo stikov oziroma malo podpore;
 • so kako drugače deprivilegirane.

Režim prestajanja kazni, morebitne ugodnosti, dolžina kazni, količina prestane kazni in podobni podatki pri izbiri ne bodo imeli vpliva.  

Postopek prijave:

Če se želiš na razpis prijaviti, nam napiši kratko pismo, v katerem se na kratko predstaviš, pojasniš svoj položaj in potek tvojega prestajanja kazni ter težave, s katerimi se soočaš. Opiši tudi, kaj si doslej v zvezi s tem morebiti že poskusil_a narediti. Kolikor se da, poskusi svoje težave čimbolj podrobno opisati, da bomo iz tvojega zapisa lahko dobro razumele_i, v čem je težava in kakšne so možnosti za pravno odzivanje. Poleg tega pa:

 • nujno zapiši, kako lahko s tabo vzpostavimo kontakt;
 • pismu priloži tudi čim več dokumentacije (ali kopije dokumentov) v zvezi s svojimi težavami (odločbe, osebni načrt, …); 
 • pismo lahko napišeš v kakšnem od naslednjih jezikov: slovenščina, katerikoli drug jezik držav iz bivše Jugoslavije, nemški ali angleški;
 • pismo je lahko napisano ročno;
 • v pismu napiši tudi, kaj zahtevaš, da storimo s tvojim pismom v primeru, da na razpisu ne boš izbran_a (na primer: naj ti ga pošljemo nazaj skupaj z vsemi prilogami, ki si jih poslal_a ali naj ga uničimo, ali naj ga shranimo za morebitno kasnejše sodelovanje, naj ga pošljemo kam drugam naprej, …).

Pisma prejemamo na več načinov. Lahko nam ga:

 • pošlješ na naslov sedeža društva: Društvo Ekvator, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana; ali 
 • v obliki fotografije pošlješ na naš email: info@drustvo-ekvator.org ali na FB: Društvo Ekvator; ali 
 • pa nam ga dostaviš osebno (kontakt: 030 731 828). 

Prek teh kanalov nas lahko kontaktiraš tudi, če rabiš dodatne informacije glede razpisa (piši nam ali nas pokliči in vprašaj, kar te še zanima!). 

Podatke o tem, kdo nam je pisal v zvezi s tem razpisom, bomo na društvu skrbno varovale_i. Z njimi se bomo seznanile le osebe, ki bomo sodelovale v izbirnem postopku in smo aktivne_i člani_ce društva.   

Rok prijave: 20. 3. 2021

Odločitev o tem, kdo je izbrana oseba, bomo sprejele_i do 10. 4. 2021.

V kolikor se bo razpis izkazal za dober način našega delovanja na področju pravic zaprtih oseb in v kolikor bomo še naprej lahko zagotovile_i sodelovanje s kakšno od odvetniških pisarn, bomo razpis v prihodnje ponovile_i.