KINO DOM RADEČE

Namen projekta je dekonstrukcija stereotipov o spolu, spolnih vlogah in vlogi spola v družbi, ki jih imajo mladostniki_ce, ki bivajo v Prevzgojnem domu Radeče, in stereotipov, ki jih imajo drugi_e o njih.

Prevzgojni dom Radeče je v subkulturi mladih prepoznan kot nekakšna »zadnja delikventska postaja pred zaporom«, prežeta z mladostniško kulturo moškosti, tako pa tudi močno prepletena s prepričanji, pričakovanji in normami glede spolnih vlog fantov oziroma mladih moških. Mladostniki_ce v zavodu predstavljajo ranljiv del populacije, ki je podvržen ponotranjanju družbeno določenih spolnih vlog, hkrati pa se nahajajo v razvojni fazi, v kateri so zelo dovzetni za odpiranje tem na področju spola. 

Osrednji del projekta obsega program srečanj z mladostniki_cami, ki bivajo v prevzgojnem domu. Na srečanjih bomo preko metode filmske pedagogike in tehnik gledališča zatiranih z mladostniki_cami obravnavali_e različne vidike spolnih stereotipov. Vzporedno s filmskim krožkom bomo izvedli_e snemanje kratkega amaterskega dokumentarnega filma znotraj prevzgojnega doma, katerega namen je, da se mladostnikom_cam ponudi priložnost deliti svoja razmišljanja na omenjeno temo in aktivno sodelovati pri širjenju ideje o enakosti spolov. Hkrati je namen ustvarjanja filma ustvariti gradivo, s katerim bi mladim izven prevzgojnega doma (in drugim ciljnim skupinam) na privlačen in interaktiven način prikazali_e razvoj projekta in proces dela mladostnikov_ic. Projekt bo prispeval k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti na podlagi uporabniške izkušnje tako znotraj prevzgojnega doma kot v širši družbi ter tako prispeval k preprečevanju možnosti za reprodukcijo spolne neenakosti v bodoče. Organizirali_e bomo tudi vodene projekcije posnetega filma zunaj prevzgojnega doma.

Projekt je potekal od maja 2019 do oktobra 2019.

Projekt je sofinanciralo MDDSZ.