Članica našega društva, ki je hkrati tudi soavtorica knjige Na grad 25: življenjske zgodbe žensk na prestajanju kazni zapora, je v torek, 5. 2. 2019 obiskala zapor na Dobu. Skupaj s še nekaterimi soavtoricami knjige so moškim, ki prestajajo kazen v zaporu na Dobu, predstavile knjigo in njeno nastajanje, sledila pa je diskusija z udeleženci.

Srečanje je bilo zanimivo, saj so nekateri udeležnci opozorili na to, da so zaprte osebe malokrat vpete v javni govor in javni prostor, kadar se govori o zaporih. Poudarili so, da o zaporih običajno javno govorijo le uradne osebe, stališče, pogledi in doživljanja zaprtih oseb (ali nekoč zaprtih oseb) pa so pogosto odsotna. Udeleženci so opozorili tudi na pomanjkanje zavedanja, da je za vsakim kaznivim dejanjem kontekst, predzgodba – življenjska zgodba osebe. Ta kaznivega dejanja ne opravičuje, ga pa pojasnjuje, razlaga in osvetljuje tudi tista družbena dogajanja in razmere, ki h kriminaliteti prispevajo in jo spodbujajo ter soustvarjajo. Opozorili pa so tudi na negativne učinke, ki jih je v njihova življenja prineslo pristransko in senzacionalistično poročanje medijev o njih kot storilcih kaznivih dejanj. Zaradi vsega tega se je nekaterim udeležencem zdelo še posebej koristno, da je predstavljena knjiga zajela videnja, doživljanja in pripovedi zaprtih žensk – torej njihov glas. Nekateri so izpostavili željo, da bi tudi sami imeli možnost in prostor pripovedovati in predstaviti svojo življenjsko pot.

Predstavljena knjiga je dostopna na:

http://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Bralna_kultura/Vkljucujemo_in_aktiviramo_/Zborniki/Druge_publikacije/Zac__asno_bivalis__c__e-_Na_gradu_25_Ig_165x235mm_18_12_2017_MAIL.pdf

(slika je simbolična) Foto: Matej Povše, pridobljena na:

https://siol.net/novice/slovenija/nov-upor-zapornikov-tokrat-na-dobu-451612