Fotografije iz knjige Začasno bivališče Na grad 25, Ig. Posnete so v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig.

Avtorica: Jasmina Vidmar​